Asociace provozovatelů firemních školek a dětských skupin vznikla v roce 2017 s cílem vytvořit funkční a inspirativní síť provozovatelů těchto zařízení.

Vize:

  1. koordinovat, zastupovat, propagovat, hájit a prosazovat zájmy provozovatelů firemních školek a dětských skupin ve vztahu k orgánům státní správy a jiným osobám jakož i v zahraničí;
  2. aktivně se účastnit legislativních prací při přípravě a vydávání právních norem dotýkajících se činnosti provozování firemních školek a dětských skupin, postavení a práv jejich provozovatelů a ostatních pracovníků;
  3. prosazovat zvyšování kvality poskytovaných služeb týkající se tohoto zájmového odvětví;
  4. dbát na dodržování dobrých mravů v hospodářské soutěži mezi provozovateli firemních školek a dětských skupin;
  5. ochrana spotřebitele zejména zákazníků firemních školek a dětských skupin proti poškozování jejich práv;
  6. podporovat vědeckou činnost týkající se tohoto zájmového odvětví, uveřejňovat nově získané poznatky prostřednictvím odborných článků a publikací;
  7. zpracovávat připomínky a návrhy k právním předpisům, týkající se bezpečnosti a prevence provozování firemních školek a dětských skupin v České republice
  8. zabezpečovat zastoupení Spolku v komisích, poradních sborech a jim podobných institucích v ČR i v mezinárodních organizacích a jejich orgánech.