Asociace provozovatelů firemních školek a dětských skupin vznikla v roce 2017
s cílem vytvořit funkční a inspirativní síť provozovatelů těchto zařízení. 

Naše vize

  • koordinovat, zastupovat, propagovat, hájit a prosazovat zájmy provozovatelů firemních školek a dětských skupin ve vztahu k orgánům státní správy a jiným osobám jakož i v zahraničí;
  • aktivně se účastnit legislativních prací při přípravě a vydávání právních norem dotýkajících se činnosti provozování firemních školek a dětských skupin, postavení a práv jejich provozovatelů a ostatních pracovníků
  • prosazovat zvyšování kvality poskytovaných služeb týkající se tohoto zájmového odvětví
  • dbát na dodržování dobrých mravů v hospodářské soutěži mezi provozovateli firemních školek a dětských skupin;
  • ochrana spotřebitele zejména zákazníků firemních školek a dětských skupin proti poškozování jejich práv;
  • podporovat vědeckou činnost týkající se tohoto zájmového odvětví, uveřejňovat nově získané poznatky prostřednictvím odborných článků a publikací;
  • zpracovávat připomínky a návrhy k právním předpisům, týkající se bezpečnosti a prevence provozování firemních školek a dětských skupin v České republice
  • zabezpečovat zastoupení Spolku v komisích, poradních sborech a jim podobných institucích v ČR i v mezinárodních organizacích a jejich orgánech.

Kalendář akcí

Celý kalendář akcí, co pro Vás v Asociaci provozovatelů firemních školek a dětských skupin v ČR naleznete na tomto odkazu. 


Napište nám