Představení Asociace provozovatelů soukromých a firemních školek ČR

ASFS je výběrovou organizací sdružující přední provozovatele soukromých a firemních školek, kteří mají zásadní podíl na tuzemském trhu. V současnosti je ASFS rozdělena do třech členských sekcí, které pokrývají hlavní oblasti zájmu v oblasti předškolní výchovy:

FIREMNÍ ŠKOLKY, SOUKROMÉ ŠKOLKY, MINIŠKOLKY.

Hlavním posláním ASFS je maximálně podporovat provozovatele předškolních zařízení, chránit spotřebitele, dodržovat profesionalitu a kvalitu na mezinárodní úrovni. Členové ASFS pracují v jednotlivých skupinách a přispívají svými zkušenostmi, jako konzultanti k připravovaným právním normám, které se připomínkují tak, aby byly použitelné v praxi.

ASFS:

  • Zařídíme výběrové řízení na provozovatele vaší Firemní školky.
  • Uděluje „Certifikát kvality“, který posuzuje kvalitu školky a zohledňuje zejména standardy EU.
  • Je ve svém jednání vázána etickým kodexem schváleným dle stanov „asociace“.