Nám. Prezidenta Masaryka 106
148 00 Praha 4

Mgr. Martin Navrátil—místopředseda
Telefon: +420 603 410 358 
E-mail: navratil@asfs.cz
 
Ing. Jolana Jakoubková - místopředsedkyně
Telefon: +420 728 216 447
E-mail: jakoubkova@asfs.cz
 
E-mail: info@asfs.cz
WWW.ASFS.CZ
ASFS je výběrovou organizací sdružující přední provo-
zovatele soukromých a firemních školek, kteří mají zá-
sadní podíl na tuzemském trhu. V současnosti je ASFS
rozdělena do třech členských sekcí, které pokrývají hlav-
ní oblasti zájmu v oblasti předškolní výchovy:
FIREMNÍ ŠKOLKY, SOUKROMÉ ŠKOLKY, MINIŠ-
KOLKY.